URODZINOWE WSPOMNIENIA WIELKICH FOTOGRAFEK- Bolesława Zdanowska

Dziś wspominamy Bolesławę Zdanowską, polską fotografkę, która specjalizowała się w portretach o estetyce piktorialnej, z zamiłowaniem eksperymentując z kompozycją i światłem. Wywodząca się z fotografującej rodziny artystka, w 1930 roku wyszła za mąż także za fotografika, Edmunda Zdanowskiego. Wkrótce już razem tworzyli, jak również podpisywali większość fotografii jako „Zdanowscy”. W 1934 roku otworzyli wspólny zakład, a od 1941 roku prowadzili pracownię fotograficzną w wileńskim Domu Pionierów.

Edmund był zaangażowany w Lewicę Akademicką, oboje uczestniczyli więc w I Wystawie Fotografii Robotniczej, Bolesława wystawiała głównie portrety, m.in. ślusarza. Prezentowała swe prace na wielu przedwojennych ekspozycjach - m.in. na wystawie Fotografiki Polskiej zorganizowanej w salach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa 1935). Mieli dwie córki – Aldonę i Krystynę. Kiedy Edmund trafił do aresztu, a potem wstąpił do armii, Bolesława, podobnie jak kiedyś jej matka, sama prowadziła zakład. Aż do jego spalenia w 1944 roku, w którym to zarabiała na życie portretując radzieckich wojskowych. Rok później państwo Zdanowscy wyjechali do Polski na stałe. Przed opuszczeniem Wilna przekazali zbiór 439 szklanych klisz do obecnego Litewskiego Muzeum Malarstwa ( dopiero w 2009 roku część przedwojennych fotografii Bolesławy i Edmunda Zdanowskich pokazano po raz pierwszy na wystawie "Wileńskie elegie" w Wileńskiej Galerii Obrazów).

Zamieszkali w Gdyni i choć dobrze odnaleźli się w socjalistycznej rzeczywistości powojennej Polski, to jednak w tym okresie nie odnosili już większych sukcesów artystycznych, oddając się nauczaniu. Pracowali jako nauczyciele w Liceum Sztuk Plastycznych, gdzie przez 25 lat wykształcili około 500 uczniów - późniejszych artystów fotografików, operatorów telewizyjnych i filmowych, pedagogów fotografii. Zdjęcia Bolesławy Zdanowskiej można znaleźć w wielu kolekcjach m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Gdańsku, Litewskim Muzeum Malarstwa oraz w zbiorach prywatnych. Artystka była członkiem Fotoklubu Wileńskiego, Fotoklubu Polskiego, Gdańskiego Towarzystwa Fotograficzego, a od 1949 roku należała do Związku Polskich Artystów Fotografików. Odznaczona m.in. Nagrodą Artystyczną Miasta Gdyni w 1961 roku, zmarła 22 marca 1982 roku.