Praca: Koordynator Vintage Photo Festival

Poszukujemy osoby do pracy w charakterze koordynatora V edycji Vintage Photo Festival w pełnym wymiarze pracy.

Koordynator odpowiada za sprawne przeprowadzenie koniecznych do organizacji wydarzenia działań. Realizuje on przyjęte założenia i cele, nadzoruje podwykonawców, pilnuje terminowych rozliczeń. Kontroluje jakość wykonywanych usług. Planuje działania, organizuje pracę swoją oraz pozostałych pracowników, kontroluje harmonogram prac, zajmuje się promocją festiwalu.

Do podstawowych obowiązków pracownika należy:

 • uaktualnianie regulaminu konkursu Grand Prix, przygotowanie umów z Jury
 • pozyskiwanie partnerów festiwalowych (ich logotypów, sporządzanie umów, rezerwowanie im hoteli itd.)
 • kontakt z artystami (przygotowanie umów, uzyskanie od nich plików do druku, opisów projektów, notek biograficznych, wybór i zakup transportu dla artysty oraz dzieł, rezerwowanie noclegów)
 • wybór drukarni i zlecanie wydruków fotografii, materiałów reklamowych, zaproszeń, nadzór wydruków
 • ubezpieczanie dzieł
 • kontakt z instytucjami, firmami będącymi partnerami przy organizacji wydarzeń, zlecanie prac
 • kontakt ze zleceniobiorcami (grafikami, kuratorami, fotografami) i przygotowywanie ich umów
 • koordynowanie kalendarza wydarzeń
 • pilnowanie terminów płatności
 • organizacja transportu dzieł
 • kontakt z urzędami
 • kontakt z księgowością
 • prowadzenie naboru wolontariuszy i koordynowanie ich prac
 • aktualizacja stron internetowych Vintage Photo Festival oraz Galerii  Farbiarnia oraz ich mediów społecznościowych (facebooka)
 • stworzenie, opracowanie koncepcji i prowadzenie instagrama i vimeo festiwalu
 • redakcja zleconych tekstów na strony internetowe, do materiałów promocyjnych oraz wydawnictw, tłumaczenie tekstów na jęz. angielski i zlecanie ich korekty do tłumacza (w tym m.in. bio artystów, informacje o projektach artystów, informacje prasowe o danej edycji festiwalu itd.)
 • tworzenie i rozsyłanie informacji prasowej nt. Vintage Photo Festival i konkursu fotograficznego do mediów (promocja wydarzeń)
 • pozyskiwanie partnerów medialnych wydarzeń

Oczekujemy:

 • udokumentowanego doświadczenia w realizacji projektów (np. społecznych, kulturalnych, wydawniczych), krajowych lub międzynarodowych,
 • dobrej organizacji pracy własnej,
 • sprawnego komunikowania się zarówno w mowie, jak i piśmie,
 • terminowości i rzetelności w wykonywaniu zadań,
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • prawa jazdy kat. B
 • zapoznania się z działalnością Fundacji FARBIARNIA
 • mile widziane doświadczenie w pracach koordynacyjnych lub menedżerskich, obejmujących planowanie i rozliczanie budżetów
 • znajomość programów Excel, Word, Photoshop

 

Oferujemy:

 • pracę przy prestiżowej imprezie kulturalnej międzynarodowej rangi
 • kontakt z wybitnymi artystami
 • poznanie specyfiki pracy w trzecim sektorze (pozyskiwanie środków, rozliczanie grantów etc.)

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres fundacja@farbiarnia.org w terminie do 10 kwietnia 2019. Stanowisko pracy dostępne jest w siedzibie fundacji w Bydgoszczy.

Prosimy o dopisanie do CV poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2018 r., poz. 1000.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Farbiarnia z siedzibą w Bydgoszczy (85-051), przy ul. Pomorskiej 68A/1. Kontakt z administratorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: fundacja@farbiarnia.org lub na piśmie na adres siedziby Fundacja.
Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa przetwarzania danych to podjęcie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a także dla celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę (podstawą przetwarzania danych w takim przypadku będzie Państwa zgoda).
Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla celów rekrutacji, a w przypadku przyszłych rekrutacji aż do wycofania zgody, a po tym czasie dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom, którym zlecamy świadczenie usług IT.
Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesów rekrutacji.
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).