Kontakt

Fundacja FARBIARNIA
ul. Pomorska 68a/1
85-051 Bydgoszcz

nr kon­ta: 73 1750 1051 0000 0000 2120 6277

 


Infolinia: 508732871

(co­dzien­nie w go­dzi­nach 9.00 – 21.00) lub wy­sy­ła­jąc ma­ila na ad­res
pracownia@farbiarnia.org

Plenery
plenery@farbiarnia.org

Wydawnictwo
wydawnictwo@farbiarnia.org

W spra­wach zwią­za­nych z fun­da­cją
fundacja@farbiarnia.org

.