Fotografia mobilna

Czerwcowe spotkania w ramach projektu „F-torki“ - łączącego w sobie wystawy, warsztaty i prelekcje, związane z fotografią - zaczniemy od czegoś, co przyda się choćby podczas letniego urlopu - nauki fotografowania telefonem czy tabletem, które poza niewielkimi gabarytami posiadają przecież mnóstwo opcji pozwalających wykonywać zdjęcia - także w pełni profesjonalnie! Tylko jak rozszyfrować możliwości tych urządzeń? Co zrobić, aby zdjęcie miało odpowiednią kompozycję, było dobrze doświetlone czy nie poruszone?
O tym, co kryje w sobie fotografia mobilna, 4 czerwca, w godz. 17.00-20.00, opowie pasjonat takich rozwiązań - Marek Hofman, artysta biegle poruszający się w świecie cyfrowej fotografii, który przetestował setki aplikacji na urządzenia mobilne – od tych najprostszych po rozbudowane. Omawiana będzie obsługa domyślnego oprogramowania do robienia zdjęć telefonem/tabletem (na przykładzie urządzeń firmy Apple), a także poszczególne elementy, na które warto zwrócić uwagę, fotografując sprzętem mobilnym.
Wstęp: 25 złotych, dzięki dofinansowaniu projektu przez Urząd Miasta Bydgoszczy. Do udziału we "F-torkach"zaprasza Fundacja"FARBIARNIA".

Pierwsza edycja przeznaczona będzie głównie dla użytkowników urządzeń firmy Apple, a niezbędne urządzenia, by wziąć udział to:

- iPhone (wersje 3GS, 4, 4S i 5)
- iPad (przy wersji „1” tylko obróbka)
- iPad mini
- iPod

W przypadku, gdy uczestnik posiada urządzenie innej firmy nie gwarantujemy kompatybilności i wsparcia w oprogramowaniu. Istnieje jednak na rynku grupa programów do fotografii, które występują zarówno w wersji na Androida i iOS.

Ograniczenie tylko do tych urządzeń uwarunkowane jest wyłącznie dostępnością oprogramowania do wykonania i edycji fotografii. Wskazane jest, aby oprogramowanie systemowe było jak najnowsze - zaktualizowane.

Ogólna tematyka zajęć:

- szkolenie z obsługi telefonu i domyślnego oprogramowania foto
- opanowanie umiejętności poprawnie naświetlonych i nieporuszonych zdjęć
- pokaz najważniejszych narzędzi do kreatywnego fotografowania
- podstawy kompozycji zdjęcia
- wykonanie fotografii w terenie oraz w studiu
- omówienie, analiza zrobionych zdjęć
- sposoby opracowania fotografii, podstawowa i zaawansowana obróbka - pokaz w oparciu o wybrane oprogramowanie. Szczegółowy program już wkrótce.

Podczas zajęć konieczne będzie zainstalowanie wskazanych przez prowadzącego programów. Każdy uczestnik musi mieć dostęp do konta w sklepie Appstrore, aby na bieżąco dokonywać instalacji narzędzi.

W razie pytań i wątpliwości można będzie liczyć na pomoc prowadzącego.

Czas trwania kursu: 17-20

Ilość miejsc ograniczona!!! Na zgłoszenia bądź ewentualne pytania czekamy na justyna@farbiarnia.org

Projekt współfinansuje:

A oto kilka słów komentarza od prowadzącego zajęcia, pasjonata również fotografii mobilnej, Marka Hofmana:

Po wielu latach od początku powstania fotografii, doczekaliśmy się czasów, kiedy rzadko kiedy coś nas zaskakuje. Życie toczy się w zawrotnym tempie, a długość życia informacji, newsa, reportażu czy zdjęć to czasem kilka godzin. Na świecie codziennie powstają miliony zdjęć, o których następnego dnia po prostu zapominamy. Technologia osiągnęła niebywały pułap, pozwalając każdemu z nas codziennie rejestrować własne obrazy.

Coraz częściej jest to telefon komórkowy, który przeważnie mamy przy sobie. Ale czy jesteśmy zadowoleni z wykonanych zdjęć, czy osiągane rezultaty spełniają nasze oczekiwania? Niestety bardzo często nie.

Tymczasem na świecie wielu dziennikarzy używa w swojej pracy właśnie telefonu komórkowego, by opowiadać historie i przekazywać w szybkim tempie fotograficzne relacje. Coraz częściej z takiego narzędzia korzystają również zawodowi fotografowie. Do tego grona należy jedna z największych postaci fotograficznego świata - Annie Leibovitz

http://www.slashgear.com/iphone-camera-recommended-by-famed-photographer-annie-leibowitz-16195971

Również uznany fo­to­re­por­ter Da­mon Win­ter, pra­cu­jący The New York Ti­mes, prze­by­wa­jąc wśród ame­ry­kań­skich żoł­nie­rzy w Afga­ni­sta­nie przy­go­to­wał esej fo­to­gra­ficzny „A Grunt’s Life”. Esej ten zdo­był w 68-ej edy­cji (w 2011 r.) słyn­nego kon­kursu fo­to­gra­ficz­nego dla fo­to­re­por­te­rów Pic­tu­res of the Year In­ter­na­tio­nal trze­cią na­grodę w ka­te­go­rii Fe­ature Pic­ture Story. Bio­rąc pod uwagę, że Da­mon Win­ter jest lau­re­atem, mię­dzy in­nymi, na­grody Pu­lit­zera nikt nie po­wi­nien być zdzi­wiony jego suk­ce­sem. A jed­nak wy­róż­nie­nie to wy­wo­łało spore po­ru­sze­nie w branży. Przy­czyną za­mie­sza­nia było to, że Win­ter po­słu­żył się iphone’em. Da­mon Win­ter wy­ja­śniał, że uży­wał ko­mórki nie dla ciekawej aplikacji, modyfikującej zdjęcie a dla­tego, że da­wała mu ona nie­po­wta­rzalną oka­zję do wto­pie­nia się w tłum (sami żoł­nie­rze ro­bili so­bie mnó­stwo zdjęć ipho­nami, więc nie zwra­cali na niego uwagi) i po­zwo­liła na wy­ko­na­nie wielu im­pro­wi­zo­wa­nych ujęć.

http://lens.blogs.nytimes.com/2011/02/11/through-my-eye-not-hipstamatics

Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Państwa interesującą formę warsztatów, gdzie pokażemy, jak ciekawe i niesamowite może być fotografowanie telefonem lub tabletem.

Marek Hofman.